Vaše citlivost na e-mail pomáhá vaší profesionální pověsti

Itzy Sabo, bloger pro správu e-mailů, napsal článek o odezvě vašeho e-mailu, který může ovlivnit, jak si lidé myslí o vaší kompetenci. Pro ukázku tohoto bodu bere několik příkladů:

… Pokud by se lidé na vás dívali pouze na základě vaší e-mailové odezvy, dokážete si představit, co si o vás myslí?

To funguje obousměrně, jak ukazují výše uvedené příklady. Je tak snadné reagovat a pokud nemáte čas se s problémem vypořádat, buďte k tomu upřímní - sobě i druhé straně…

Jak může Responsiveness pomoci vaší profesionální pověsti? - [Přetížený e-mail]