Váš podváděcí list k veřejné řeči

Umění veřejného projevu přichází pro některé přirozeně, ale pro nás ostatní to vyžaduje spoustu praxe a odchod z naší komfortní zóny. Nejde jen o důvěru mluvit před ostatními, ale také o to studna. Koneckonců, kolik monotónních nebo nezajímavých projevů a prezentací jste už dříve seděli? Chcete být schopni zapojit své publikum, takže informace, které chcete sdělit, se skutečně drží. Ani sebevědomí z toho, že je odborně připraven, neublíží.

Tento ilustrovaný cheat-sheet vás připraví na to, abyste se stali veřejně mluvícím profesionálem!

Nejlepší fotografický kredit: Public Speaking Cheat Sheet / London Speaker Bureau prostřednictvím instapitch.us