Vaše kreativní Genius myšlení Základní vlastnosti pro myšlení „mimo krabici“

Kliknutím na obrázek IQ Matrix zobrazíte větší verzi.

Být kreativní, má schopnost svobodně, otevřeně myslet, bez omezení nebo omezení na problémy a výzvy, kterým čelí naše životní realita. Když jsme kreativní, máme tendenci vidět příležitosti a možnosti, které bychom normálně odfiltrovali z naší osobní zkušenosti. Kreativita nám umožňuje myslet mimo krabici, kolem krabičky a skrz krabici nápaditým a plynulým způsobem.

V dnešní době a věku nám naše schopnost kreativně přemýšlet o našich životních podmínkách pomůže překonat nekonečné problémy a výzvy, které “normální obohacení” život nás vrhá. Při zpětném pohledu existuje spousta strategií, technik a nástrojů, které bychom mohli využít k posílení naší tvůrčí kapacity, avšak pro mnoho lidí by tyto metody byly marné, protože kreativita začíná nejprve v mysli. Pokud naše myšlení není zarovnáno a naladěno na “kanál kreativního myšlení”, než se budeme těžce snažit najít kreativní odpovědi, které tak zoufale hledáme.

Myšlenka kreativního génia

Kreativní Genius má určitou řadu kvalit, přesvědčení, způsobů mluvení k sobě samým, kladení správných druhů otázek a přijímání strategických akcí, které přirozeně kultivují kreativitu v úkrytech jejich mysli. Trvalým a neustálým vtahováním těchto rysů do vaší psychiky vám pomůžete naplnit mysl a uvolnit svou schopnost tvořivého myšlení. Reklamní

Vlastnosti tvůrčí mysli Genius

Flexibilita: Creative Genius je flexibilní v myšlenkách, názorech a v rozhodováních, která přijímají každý den. Flexibilita přirozeně podporuje “mimo krabici” myšlení, které rozšiřuje možnosti a příležitosti.

Možnost myslitel: Kreativní Genius neustále přemýšlí o možnostech, které jsou jim k dispozici v každém okamžiku. Plně chápou toto zaměření “možnosti” naopak rozšíří příležitosti, přičemž bude věnovat pozornost “omezení” do svých životů přiláká jen větší množství problémů.

Riskující: Creative Genius to plně rozumí “riziko” nemůže existovat žádné užitečné odměny. Proto riskují tím, že uvažují jinak, riskují a využívají kreativní techniky a strategie jedinečným, nevyzkoušeným a neortadoxním způsobem.

Zaostřeno: Creative Genius je plně zaměřen a mentálně uzamčen k cílům, kterých se snaží dosáhnout. Neodvažují se tento zámek rozbít, dokud nejsou jejich cíle plně realizovány v jejich fyzické realitě.

Nápaditý: Creative Genius využívá plnou kapacitu své fantazie k ohýbání realitních zákonů, aby našel odpovědi a příležitosti, které potřebují k překonání problémů v životě.

Věnováno: Creative Genius je plně odhodlaný a oddaný výsledkům a cílům, kterých se snaží dosáhnout. Prostě nedovolí rozptýlení nebo okolnosti, které je vytlačí z kurzu. Pokud se však dostanou stranou, rychle upraví své plachty podle měnícího se větru a podle toho změní svůj směr. Reklamní

Trpěliví: Creative Genius si uvědomuje, že tvořivost je proces, který vyžaduje trpělivost a pečlivou přípravu. Nepokoušejí se vynutit odpovědi, místo toho aktivně provedou drobné úpravy ve svém přístupu, aby otevřely nové perspektivy a porozumění, které odemknou řešení a příležitosti, které hledají..

Proaktivní: Kreativní Genius neustále postupuje k dosažení svých cílů. To neznamená být “akčně orientované” 24/7. Znamená to však soustředit vaše tělo a mysl na úkoly a činnosti, které vás neustále každý den posunují vpřed k vašim cílům. Vždy se ptají sami sebe “Bere mě tato aktivita blíže k mým cílům, nebo mě to táhne pryč?” Odpověď přesměruje jejich myšlení a jednání k jejich tvůrčím cílům.

Odvážný: Kreativní Genius je odvážný v akci a myšlení. Jsou vždy ochotni vyzkoušet nové věci a porušit pravidla a hranice omezující průměrnou mysl. A z tohoto důvodu je nemožné možné z pohledu jejich reality.

Nezávislý: Creative Genius je nezávislý myslitel a činitel. Ano, hledají jiné perspektivy, nápady a názory, ale nakonec je to jejich nezávislost, která umožňuje tok jedinečných, bystrých a kreativních nápadů.

Intuitivní: Kreativní Genius je velmi intuitivní duše. Plně chápou, že některé odpovědi lze realizovat pouze tehdy, pokud mají intuitivní porozumění světu a problému, kterému čelí.

Perzistentní: Kreativní Genius si je plně vědom, pokud vydrží dostatečně dlouho po konzistentní časové období, že každý problém lze vyřešit překvapivým a kreativním způsobem. Z tohoto důvodu přinášejí odolný přístup ke všem výzvám konfrontujícím jejich realitu. Reklamní

Zvědavá a hravá příroda: Kreativní Genius přistupuje ke každému úkolu nebo činnosti zvědavě hravým způsobem. Připomínka, že se dítě poprvé učí něco nového. Kreativní Genius plně oceňuje, že pouze zvědavost a hravost je schopná uvolnit jejich mysl a přinést svůj plný tvůrčí potenciál..

Nepostradatelné přesvědčení kreativního génia

Víra v sebe: Kreativní Genius má plnou důvěru a víru v sebe a své vlastní schopnosti. Tato důvěra podporuje všechny aspekty jejich osobnosti a pomáhá jim přistupovat k problémům s vášní a vzrušením.

Víra ve vyšší moc: Kreativní Genius nemusí být nutně náboženský (i když může být). Domnívají se však, že existuje vyšší síla - kolektivní vědomí nebo nekonečná inteligence druhů -, která pomáhá vyvolat tvořivé síly v jejich těle a mysli.

Víra v učení od každého úspěchu a neúspěchu: Creative Genius v zásadě nerozlišuje mezi úspěchem nebo neúspěchem. Místo toho uznávají pouze zpětnou vazbu, kterou získají z osobních zkušeností, z prostředí a od ostatních. Tato zpětná vazba jim pomáhá transformovat jejich kreativní přístup, když budou v budoucnu konfrontováni se stejnými okolnostmi.

Strategické sebepovídání kreativního génia

Dotazy: Kreativní Genius neustále a trvale klade otázky, které jsou zaměřeny na rozšiřování možností reality a na řešení, která jim pomohou překonat problémy, kterým čelí jejich každodenní životní zkušenosti.

Slova: Creative Genius hovoří jazykem, který je optimistický a přirozeně reflexivní. Vidí pozitiva každé situace a přistupují k ní reflexivně, což rozšiřuje možnosti a přibližuje je k řešení. Reklamní

Proaktivní akce kreativního génia

Proaktivní učení: Creative Genius plně chápe, že život je proces neustálého a nikdy nekončícího učení a sebezdokonalování. Jsou si vědomi, že čím více budou vědět, tím lépe budou moci přemýšlet o výzvách, jimž čelí jejich každodenní realita. Výsledkem je, že neustále a neustále hledají nové znalosti, zpětnou vazbu a představy o světě, ve kterém žijí.

Orientace procesu: Kreativní Genius má vždy na paměti konečný cíl, avšak v současné chvíli se plně soustředí na složitost svých myšlenek a jednání. Chápou, že v každém okamžiku leží semeno příležitosti, které jim pomůže rozšířit způsob, jakým přemýšlejí, a přistupovat k jejich životním okolnostem.

Žurnálování: Creative Genius pravidelně zaznamenává své životní zkušenosti, učení a otázky v časopise. Jednoduchý proces zapisování jejich myšlenek na papír pomáhá rozšířit jejich porozumění o sobě, o ostatních ao světě kolem nich. Zákon o deníku navíc postupně vede jejich myšlenky jemně dolů kreativní kanály, které přirozeně rozšiřují možnosti reality.

Mapování mysli: Creative Genius soustavně používá sadu urychlených výukových nástrojů, které pomáhají budovat silné asociace mezi zdánlivě nesouvisejícími nápady v jejich myslích. Mapování mysli je podobně jako “puzzle informačního procesu” které pomáhají spojovat, organizovat a rozšiřovat myšlenky překvapivým způsobem - potenciálně vedoucí k dramatickým a život transformujícím tvůrčím myšlenkám.

Tyto Kreativní vlastnosti jsou velmi podobné svalům, které musí být trénovány a budovány v průběhu dnů, týdnů, měsíců a let. Čím více času strávíte protahováním těchto svalů a jejich využitím k rozšíření možností a porozumění skutečnosti, tím silnější, kreativnější, efektivnější a efektivnější se stanou. A pouze tehdy, když máte tyto vlastnosti hluboko zakořeněné ve své psychice, vaše skutečná tvůrčí kapacita Genius nakonec prosvítá.