Vaše geny mohou zůstat naživu i poté, co zemřete

Mohly by naše geny i nadále prosperovat, i když jsme se dostali dál? Nová studie na zvířatech naznačuje, že geny nadále fungují až 48 hodin po smrti.

Studie z University of Washington se zaměřila na hladiny mRNA u zebra ryb a myší po jejich smrti a porovnala je s hladinami před smrtí. Zjistili, že zatímco celková hladina mRNA klesla, 548 genů zebrafish a 515 myších genů vykazovalo nárůsty aktivity až dva dny po smrti. Mezi aktivní geny patřily mimo jiné geny spojené s vývojem plodu, stresem a rakovinou. Podle článku v New Scientist, stejný proces může nastat u lidí.

Proč tyto geny probudí hodiny nebo dny po smrti, není jisté. The New Scientist reportuje:

Je možné, že mnoho z genů se stane aktivními jako součást fyziologických procesů, které napomáhají hojení nebo resuscitaci po těžkém zranění. Například po smrti mohou mít některé buňky dostatek energie k tomu, aby zahájily spouštění genů zapojených do zánětlivého procesu, aby chránily před poškozením - stejně jako by byly, kdyby tělo bylo naživu.

Tato zjištění mohou mít důsledky pro transplantace orgánů a dokonce i pro stanovení přesnější doby smrti u lidí.