Vaše minulost vám dala sílu a moudrost, kterou máte dnes

Vaše minulost vám dala sílu a moudrost, kterou máte dnes, tak ji oslavte. Nenechte se tě pronásledovat.

Největší svoboda, kterou máme a kterou se mnoho lidí vzdává, je svoboda volby. Máte svobodu vybrat si, kým chcete být a jak chcete ovlivnit svět. Ať už tuto svobodu volby úmyslně uplatníte, ovlivníte svět kolem sebe.

Jste lucerna nebo lampa?