Nebudete plně rozumět historii komunikace, pokud to nezkontrolujete

Historie komunikace sahá až k nejčasnějším známkám života. Může sahat od nepřímých forem výměny po kompletní rozhovory a v širokém spektru typů komunikace. Pak přišla komunikační revoluce, ke které došlo asi před 200 lety se zavedením řeči. Poté, téměř přirozeně, přišly symboly. Byly vyvinuty zhruba před 30 000 lety.

V posledních 2000 letech pak došlo k pokroku ve formě psaní. Před několika staletími, i když v mnohem menším měřítku, došlo v telekomunikacích k výraznému pokroku.

Vysílání signálů jako další formy vyjadřování myšlenek nebo nápadů začalo před tisíci lety pomocí kouřových signálů nebo bubnů. Tento vývoj začal v Americe, Africe a některých částech Asie. V Evropě se během 90. let minulého století zhmotnily první semaforové systémy. Kromě toho se ve 30. letech 20. století začal objevovat další vývoj elektrických telekomunikačních systémů.

S vynálezem telefonu se objevilo první znamení moderní komunikace. Bylo to poprvé, kdy člověk zažil okamžitý způsob komunikace s někým, kdo není fyzicky přítomen v okolí. Jak po telefonu přichází stále více telekomunikačních pokroků, člověk vytvořil rychlejší způsoby komunikace, jak uvidíte ve videu produkovaném společností VOKLE INC.

Doporučený fotografický kredit: Stručná historie komunikace / VOKLE INC. Přes YouTube